به گزارش خبرگزاری برنا، در متن این حکم از سوی دکتر شهبازی آمده است.

 با استعانت از ذات اقدس ربوبی و با عنایت به تعهد، تخصص و شایستگی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری البرز منصوب می شوید. رجاء واثق دارم با توکل بر خداوند متعال در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید خواهید بود.

شهبازی