به گزارش خبرگزاری برنا؛ شهبازی صبح شنبه در فرمانداری کرج حضور یافته و از بخش های مختلف همچون میز خدمت، بازرسی و... بازدید کرد، همچنین بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب، تکریم ارباب رجوع و نظارت ویژه بر روند خدمات رسانی حوزه های مختلف اعم از بیمارستان ها، حمل و نقل، امداد و... تاکید کرد.

وی همچنین طی نشستی با فرماندار ویژه شهرستان کرج پیرامون فرصت ها و چالش های موجود در کرج بحث و تبادل نظر کرده و تعامل و هم افزایی با مجموعه استان در راستای رشد و توسعه این شهرستان را ضروری دانست.

بازدیدهای سرزده استاندار البرز از ادارات، سازمان ها، دستگاه های اجرایی و خدمات رسان به منظور نظارت و بررسی روند امور، به صورت مستمر و مداوم در دستور کار قرار دارد.