به گزارش برنا،برای تسهیل و همچنین سهولت کنترل کیفی بر اصناف،انجمن صنفی کنترل کیفی استان اردبیل آغاز بکار نمود.

در این راستا  روز پنجشنبه بیستم دی ماه با حضور اعضای انجمن صنفی کنترل کیفیت رای گیری جهت اعضای اصلی  و هیئت مدیره در سالن اداره استاندارد  با حضور  نماینده اداره کار برگزار شد.

نتایج  رای گیری هیات مدیره انجمن صنفی مدیران کنترل کیفی استان اردبیل بشرح زیر است:

اعضای اصلی:

مهندس یونس غفرانی

 مهندس شفیع محسنی

 مهندس فاطمه داداش زاده

 دکتربهزاد فریور

 مهندس شکیبا مهرزاده

اعضای علی البدل  :

 مهندس سید مهدی سید مجرد

مهندس سید علی موسوی

بازرس انجمن :

 مهندس مرتضی مملوکی