به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ خادمی روز شنبه در شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این شورا یکی از مهمترین ستادها و شوراها است که در استان برگزار می‌کنیم، اظهار کرد: این جلسات به طور منظم برگزار می‌شود چراکه آموزش و پرورش وظایف مهمی در بحث سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دارند از این‌رو این مهم را باید به نحو احسن انجام دهیم.

اوافزود: به دلیل مشکلات زیرساختی که در استان وجود دارد بخش عمده‌ای از زمان شورا صرف مسائل زیر ساخت‌های فیزیکی و نیازهای تجهیزاتی مدارس می‌شود.

خادمی تصریح کرد: در این جلسه مشکلات مدارس غیرانتفاعی با دستگاه‌های خدمات‌رسان در بحث صدور مجوز و هزینه آب‌بها مطرح و قرار شد آنهایی که مورد تایید آموزش و پرورش است هزینه آب‌بها به نرخ آموزشی حساب شود.

او ادامه داد: در رابطه با مدرسه شبانه روزی مصوب شد که با کمک خیرین دستگاه‌های دولتی و همچنین از اعتبارات استانی برای تجهیز این مراکز جهت کتابخانه‌ها و مسائل رفاهی اقدام شود.

به گفته خادمی در راستای توجه بیشتر و تقویت پژوهش سراها نیز طی سال آینده اعتباراتی منظور خواهد شد.