به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ توفیق سرافراز در جمع خبرنگاران آمار متوفیان نه ماه سال جاری در بهشت محمدی سنندج را ارائه داد و گفت: طی نه ماهه سال جاری 877 میت در آرامستان بهشت محمدی به خاک سپرده شدند.

رئیس سازمان آرامستان های شهرداری سنندج عنوان کرد: از میزان کل تعداد متوفیان در نه ماه سال جاری 533 نفر مرد و 344 نفر نیز زن بوده اند.

او گفت: در سه ماهه بهار امسال 272 نفر شامل 172 مرد و 100 نفر زن و در سه ماهه تابستان نیز 319 نفر شامل 198 نفر مرد و 121 نفر زن در آرامستان بهشت محمدی به خاک سپرده شدند.

سرافراز گفت: درسه ماهه  پاییز سال جاری نیز تعداد 286 میت دفن شدند که شامل 163 مرد و 123 نفر زن است.

رئیس سازمان آرامستان های شهرداری سنندج اظهار داشت: بیشترین آمار متوفیان مربوط به تیر ماه با 109 نفر و کمترین آن نیز به مهر ماه با 86 نفر اختصاص دارد.

او همچنین در ادامه گفت: تولید دو هزار و 400 سنگ لحد در سازمان و نصب 860 سنگ مزار از مهمترین اقداماتی است که در طی نه ماهه سال جاری انجام شده است.

سرافراز اظهار داشت:  رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابان ها، ابطال یک هزار شناسنامه متوفی در سازمان، ثبت و ساماندهی سیستمی قبور ذخیره، دیوار چینی و نصب نرده در قطعه چهار ، احداث و بازسازیی روشنایی محوطه سازمان و کابل کشی برق جهت روشنایی دیگر قطعات از اقدامات این سازمان در نه ماه سال جاری بوده است.