به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛دولتشاه پیش از ظهر روز یکشنبه در جلسه ساماندهی و هماهنگی کانون های آگهی و تبلیغات ،اظهارکرد : رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات محیطی از الزمات این کار است .

او با اشاره به اهمیت موضوع تبلیغات در جامعه ی امروز ،افزود : در عصر حاظر تبلیغات مهمترین رکن انجام هر فعالیت اجتماعی است و همین نکته بیان کننده ی جایگاه ویژه ی کانون های آگهی و تبلیغات است .

دولتشاه تصریح کرد : تمامی کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند ملزم به داشتن پروانه کانون آگهی و تبلیغات صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و بدون این پروانه فعالیت آنان غیر قانونی است .

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ،خاطر نشان کرد : توجه ویژه به قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات محیطی از مهمترین الزاماتی است که باید توسط کانون های آگهی و تبلیغات رعایت شود تا از بروز حاشیه های احتمالی و موارد خلاف قانون جلوگیری شود .

دولتشاه گفت : تمامی کانون های آگهی و تبلیغات دارای مجوز رسمی فعالیت می بایست طرح های خود را جهت دریافت تاییدیه در سامانه ی کانون های آگهی و تبلیغات به نشانی http://e-tablighat.ir/ بارگزاری نمایند .