به گزارش خبرگزاری برنا؛ عبدالکریم گراوند روز یکشنبه در دور سوم سفرهای شهرستانی خود در بازدید از هشت پروژه شهرستان دشتستان گفت: تسهیلات ابلاغی استان بوشهر در بخش اشتغال روستایی یکهزار و 158 میلیارد ریال است که استان بوشهر تاکنون حدود 2 هزار و 950 میلیارد ریال طرح مصوب داشته است که این میزان 28 درصد بیشتر از سهم ابلاغی این استان است.

وی یادآورشد:پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در راستای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار از اولویتهای استان است که با جدیت برنحوه اجرای طرحها و روند پرداخت نظارت می شود.

استاندار بوشهر اظهارداشت:تکمیل و بهره بردرای از واحدهای تولیدی و اشتغالزا در مناطق روستایی موجب اشتغال پایدار روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.

وی بیان کرد: بانکها با تسهیل گری و به منظور حمایت از اشتغال پایدار بر پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان اهتمام ورزند و هیچگونه کم کاری در این راستا پذیرفتنی نیست.