به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رزم حسینی در حاشیه امضا این تفاهم نامه  گفت:  این زمین های فوتبال در نقاط محروم شهری و روستایی در راستای محرومیت زدایی و به عنوان هدیه دولت تدبیر و امید به جامعه ورزشی و جوانان استان احداث می شود.

وی افزود: منابع مالی برای خرید چمن مصنوعی  50 زمین فوتبال از محل اعتبارات ملی و 50 مورد باقیمانده از محل اعتبارات استانی تامین خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: تسطیح، زیر سازی و فنس کشی این 100 زمین ورزشی با ابعاد 25#45 توسط فرمانداری های شهرستان های تابعه خواهد بود.

رزم حسینی تاکید کرد: مدت اجرای این زمین های فوتبال از ابتدای سال آینده تا پایان سال مالی سال 99 می باشد که 50 زمین فوتبال در طول سال 98 و 50 فوتبال در طول سال 99 به بهره برداری می رسد.

لازم به ذکر است؛  هم اکنون سرانه ورزشی استان 42 درصد متر مربع است.