به گزارش خبرگزاری برنا، در متن این حکم از سوی دکتر شهبازی آمده است:

جناب آقای   دکتر حسن صالحی

با توجه به تعهد و دلسوزی که در جنابعالی سراغ دارم و نظر به اشرافیت شما در موضوعات مرتبط به  استان به موجب این ابلاغ به سمت« مشاور عالی استاندارالبرز در امور و مسایل مربوط به توسعه  استان» منصوب می شوید.

امید دارم با کسب همکاری و همیاری کلیه عوامل مرتبط و دستگاههای اجرایی و به کارگیری سیاستهای دولت  تدبیر و امید در انجام امور موفق و موید باشید.