به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دکتر وحید قبادی دانا جریان در بازدید از بنیاد خیریه ژنتیک در مشهد افزود: باید نسبت به حفظ اطلاعات ذخایر و جلوگیری از افشای اطلاعات ژنتیکی اهتمام ویژه صورت گیرد و در ارسال ژنهای گرفته شده از بیماران یا افراد به کشورهای دیگر جهت انجام آزمایشها باید مراقب سوءاستفاده های احتمالی بود.

وی ادامه داد: در حالی که ما نسبت به اهمیت اطلاعات ژنتیکی آنطور که باید و شاید توجه نمی کنیم در برخی از کشورهای جهان حفظ این اطلاعات از اهمیت فوق العاده فراوانی برخوردار است.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از خدمات ارائه شده توسط بنیاد ژنتیک در خراسان رضوی تقدیر و بیان کرد: فعالیت این بنیاد و افزایش چنین مراکزی می تواند بر کاهش تعداد معلولان در کشور تاثیر به سزایی داشته باشد.

رئیس بنیاد خیریه ژنتیک خراسان رضوی نیز گفت: فعالیت این بنیاد از سال 1388 در مشهد آغاز شده و تاکنون خدمات مثمرثمر فراوانی را به مراجعان ارائه کرده است.

دکتر نرگس ژیان افزود: خدمات در این بنیاد در دو بخش ارائه مشاوره ژنتیک و انجام آزمایشات ژنتیک ارائه می شوند. در این چارچوب از ابتدای امسال تاکنون به پنج هزار و 500 زوج مشاوره ژنتیک ارائه شده و در بخش انجام آزمایشهای ژنتیک هم حدود 15 هزار نفر خدمات دریافت کرده اند.