به گزارش برنا از اراک ، علی سرزعیم  در همایش گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در اراک افزود: سیاست ها و شعارهای عدالت طلبانه انقلاب اسلامی از زمان پیروزی مورد توجه جدی قرار گرفت و به سرعت نهادهای حمایتی و محرومیت زدایی شکل گرفت و رشد کرد.

وی بیان کرد: نرخ فقر ایران در دهه 40 بالای 50 درصد بود اما این مهم پس از انقلاب اسلامی کاهش چشمگیر داشته و اکنون از میانگین دنیا پایین تر است.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی توجه به مناطق محروم را در دستور کار خود قرار داد و به سرعت امکانات و خدمات در دورترین نقاط کشور ایجاد شد.

سرزعیم اظهار داشت: میزان مصرف دهک های برخوردار ایران 27 برابر بیشتر از دهک های پایین است و سوبسید بنزین دولت در این راستا بیشتر متوجه اقشار برخوردار می شود.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مصرف برق و آب دهک های بالای کشور چندین برابر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است اما سوبسیدهای دولتی در این بخش ها نیز بیشتر نصیب افراد برخوردار شده است.

سرزعیم عنوان کرد: ایران در طول 40 سال گذشته در زمینه رشد اقتصادی به موفقیت های مورد نظر دست نیافته که مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: فشارهای بودجه جاری کشور موجب شده که سهم و توجه کمتری به بودجه عمرانی صورت گیرد و زمانی که بودجه عمرانی کاهش یابد زیرساخت های لازم ایجاد نمی شود و توان بهسازی زیر ساخت های موجود نیز کاهش می یابد.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کوچک شدن دولت و افزایش بودجه عمرانی نقش موثری در افزایش بیشتر اشتغال و افزایش رشد اقتصادی دارد.