به گزارش خبرگزاری برنا از نیشابور، محمدرضا اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در حاشیه این مراسم در خصوص مشخصات فنی این پروژه گفت: این پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با مشارکت مجتمع فولاد خراسان با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شده که برای ساخت آن ۳۴ هزار تن آسفالت ریزی، ده هزار تن بتن ریزی، یک هزار و چهارصد تن آرماتور، ۲۰ هزار متر مربع قالب بندی، ۱۵ هزار متر مکعب اساس، ۳۰ هزار متر مکعب زیراساس، ۶۰ هزار متر مکعب خاکریزی، ۱۵ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام شده است.