به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ صبح روز دوشنبه  اقشارمختلف مردم لرستان از تمام شهرها وروستاهای این استان همزمان با سرتاسر کشور به خیابان ها آمدند وباردیگر باطنینی دشمن شکن وحضوری حماسی در یک راهپیمایی باشکوه  عظمت یوم الله دهه فجر و22بهمن ماه روز پیروزی نوربرتاریکی را به جهانیان نشان دادند.

 

 زیباترین صحنه های این حماسه ترکیب نسل های قدیم وجدید در این حضور دشمن شکن وانقلابی بود.

 

رویدادی که یادآورحماسه هایی است که چهل سال قبل در 22بهمن 57  پیروجوان وزن ومرد وکهنسال ومیانسال در کنارهم خواهان پیروزی خون برشمشیر و طلوع آزادی وآزادگی وبرافراشتن پرچم انقلاب اسلامی  بودند.

 

 مردم لرستان امروز نیز نشان دادند که 22بهمن جاودانه است و در کنار مسئولین ومقامات کشوری واستانی  در جشن چهل سالگی انقلاب  سهیم بوده  وبه همه شجاعت ها وشهادت هابرای دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی  افتخار می کنند.

عکسها : ایمان بیرانوند - محمد علی نژاد