به گزارش خبرگزاری برنا؛ ‌حمیدرضا شعبانی گفت: بنا به درخواست مدیران آموزش و پرورش و موافقت فرمانداران شهرستان ذیربط و با تأیید مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس، تعطیل شده است، گفت: از شهروندان استان فارس درخواست می‌شود، کسب اطلاعات در مورد وضعیت تعطیلی احتمالی مدارس را تنها از طریق آموزش و پرورش یا رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

شعبانی تاکید کرد که تمام مدارس در سطح استان غیر از مناطق اعلام شده، سر ساعت مقرر در روز سه شنبه آغاز به کار خواهند کرد، گفت: هرگونه خبری در مورد تعطیلی مدارس یا تأخیر در شروع به کار، از طریق پورتال خبری آموزش و پرورش فارس یا خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها اطلاع رسانی می‌شود.