به گزارش خبرگزاری برنا، مهندس عبدالحسین حسن زاده رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفار با بیان این مطلب اظهار داشت: با حضور استاندار استان البرز دکتر شهبازی و مسئولین استانی پروژه طرحهای آبرسانی روستایی  شهرستان طالقان در روستاهای ،مرجان، نساء علیا و گوران با اعتبار 27،600 میلیون ریال در چهارمین روز از دهه فجر با در نظر داشتن حفر و تجهیز یک حلقه چاه، بهسازی دو دهنه چشمه، احداث 2،2 کیلومتر خط انتقال، احداث 7 کیلومتر شبکه توزیع، احداث 450 متر مکعب مخزن زمینی، احداث 40 متر مربع ساختمان تاسیسات در 3 روستا با جمعیت 779 نفر به بهره برداری رسید.