به گزارش  خبرگزاری برنااز لرستان؛جافر وفایی رئیس هیأت تکواندو  لرستان که در جلسه هم اندیشی مسئولین فدراسیون با مسئولین هیأت سراسر کشور شرکت کرده بود به عنوان نماینده منطقه چهار کشور انتخاب شد.

در این جلسه  که با حضور مدیران و مسئولین کمیته ها فدراسیون و مسئولین هیأت های سراسر کشور و ریاست فدراسیون تکواندو برگزار گشد مقرر گردید در جهت پیگیری امورات و خواسته های تکواندو در مناطق مختلف کشور نمایندگانی را انتخاب نمایند که استانهای لرستان ، همدان ، مرکزی ، کردستان ، ایلام و کرمانشاه در منطقه 4 کشور قرار گرفتند که  در این منطقه از استانهای فوق با اکثریت آرا جافر وفایی به عنوان نماینده منطقه چهار کشور انتخاب و معرفی شد .