به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ علی الشتری نژاد گفت: با تلاش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر و گشت و کنترل مداوم جهت جلوگیری از تخلفات شکار و صید در زیستگاه های حساس، 200 متر تور دامی از رودخانه های این شهرستان جمع آوری و 9 نفر صیاد غیر مجاز دستگیر شدند.

او با بیان اینکه  از این متخلفین علاوه بر ادوات صید، 70 قطعه ماهی کشف و ضبط شده ،افزود: با توجه به اتمام زمان صید مجاز ماهی با پروانه های صید، با هر گونه صید غیر مجاز برخورد قانونی و بدون اغماض صورت می گیرد.

الشتری نژاد  تصریح کرد: پرونده این متخلفین پس از بازجویی مقدماتی و اخذ جریمه ضرر و زیان وارده به محیط زیست به مراجع قضایی ارجاع و ادوات ضبط شده از آن ها تا صدور رای قطعی دادگاه به صورت امانی زیر نظر این اداره باقی می مانند.

رئیس محیط زیست  پلدختر از تمامی دوست داران محیط زیست درخواست کرد هر گونه تخلف زیست محیطی را به سامانه 1540 اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.