به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛قاسم نوری زاده ،  محمد عباس نژاد و  کاویان بیرانوند از لرستان به اردوی تیم ملی که از تاریخ 1 تا 22 اسفند ماه  در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود دعوت شدند.

عهده دار ریاست  هیئت جودو لرستان برهادی کردی است.