به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛  طی حکمی ازسوی رییس انجمن سایتو ها شیتوریوکاراته جمهوری اسلامی ایران حمید نورعلیوند مربی تیم کاراته شهرستان پلدختر، به مدت 2 سال  به عنوان مربی بدنساز تیم منتخب انجمن سایتو ها شیتوریوکاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

حمید  نورعلیوند از چهره های جوان وفعال ورزش پلدختر و از مربیان پویای کاراته استان است .