به گزارش خبرگزاری برنا؛علیرضا هاشمی گفت: متاسفانه سرقت تجهیزات، سیم و کابل مخابرات استان بسیار افزایش یافته است و بیشترین سرقت ها در بجنورد و شیروان و کمترین آن در شهرستان اسفراین است.

وی افزود: برای حفاظت فیزیکی هر سایت بی.تی.اس، یک تا یک و نیم میلیارد ریال هزینه می شود اما سارقان برای سرقت تجهیزات، با تخریب وارد می شوند و متاسفانه تخریب های زنجیره ای که خسارت های زنجیره ای به همراه دارد، محاسبه ریالی زیان وارد شده از دست خارج کرده است.

وی با بیان اینکه در هر سرقت 700 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال خسارت به تجهیزات وارد می شود گفت: خسارت ها بسیار زیاد شده است و این موضوع مشکلاتی را در زمینه نحوه خدمات رسانی به دنبال داشته است.

مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: یک ماه قبل شبکه کشوری سرقت سایت بی. تی. اس کشور را از خراسان شمالی نیروهای انتظامی و امنیتی استان رصد و در کرج دستگیر شدند.