به گزارش خبرگزاری برنا؛ «بهروز اکرمی» روز چهارشنبه در نشست افزایش نشاط اجتماعی گفت: فرصت سازی برای بسط نشاط در جامعه تکلیف مدیران دستگاه های اجرایی است و باید از هر بهانه ای برای تقویت پیوست های مشارکت جویی مردمی و شاد کردن اقشار مختلف جامعه بهره برد.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان مرکزی باید برنامه های افزایش نشاط اجتماعی را در تقویم کاری سال آتی پررنگ ببینند و تا پایان سال جاری راهبردهای خود را در این زمینه به دفتر امور اجتماعی ارسال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: نزدیکی این استان به تهران را از جمله مزیت ها است که باید به آن به عنوان فرصت نگریست و با بهره گیری از این ظرفیت و دعوت سفرا و مقامات ملی آیین های فرهنگی و سنتی استان را برجسته کرد و مولفه های نشاط را توسعه داد.

اکرمی افزود: معرفی ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی و صنعتی استان مرکزی در کشور و جهان علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی در استان نقش مهمی در تغییر نگاه جامعه جهانی به کشور دارد.

وی ادامه داد: استانداری مرکزی و دستگاه های اجرایی آمادگی هرگونه همکاری و حمایت از برنامه های نشاط افزای دستگاه متولی برا دارند.