به گزارش برنا، اکبر بهنام جو این رخدادها را به اهالی فرهنگ دوست استان تبریک گفت و افزود : معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در مکاتبات جداگانه ای ، ثبت آثار یاد شده را به استان اعلام کرد.

استاندار اردبیل تصریح نمود : آثار مذکور مطابق قوانین مربوط ، از این پس تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور خواهد بود و هرگونه دخل وتصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب و یا تغییر هویت آن ها شود جرم محسوب و پی گرد قانونی خواهد داشت.