به گزارش برنا از اراک ،  مدیرکل ورزش وجوانان استان با مجمع نمایندگان استان مرکزی در محل مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

در این دیدار که  با حضور اعضاء محترم مجمع نمایندگان استان مرکزی وعابد حقدادی مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی برگزار شد در خصوص بودجه ورزش وجوانان استان ، توسعه زیرساختهای ورزشی ،حمایت مجمع نمایندگان از افزایش بودجه ورزش وحوزه جوانان در اعتبارات استانی ، توجه به تکمیل زیر ساخت های عمرانی ورزش در بودجه استان ،توجه به توسعه ورزش همگانی و روستایی ، حمایت از طرح های جوانان بحث وگفتگو کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: