به گزارش خبرگزاری برنا؛ امام هادی(ع) در 15 ذی الحجه 212 هجری در روستای صریا در نزدیک مدینه چشم به جهان گشود و در 3 رجب المرجب به شهادت رسیدند . زندگی و سیره عملی و رفتاری ایشان درس های آموزنده و نابی را برای آموختن جامعه کنونی همچون جوانان و جناح های مختلف عقیدتی و سیاسی دارد. «حلم و بردباری» مهمترین شاخصه رفتاری امام هادی(ع) و نبود آن یکی از بزرگترین مشکل ها و خلاهای اکنون اجتماعی است، این موضوع لزوم رجوع و پژوهش به گفتار و رفتار این امام همام(ع) را بیش از پیش آشکار می سازد.

در ارتباط با سیره سیاسی و راهبردهای تبلیغاتی و فرهنگی امام هادی(ع) نیز می‌توان به الگوی «کادرسازی» و تربیت شاگردان و ایجاد تشکل های منسجم و همفکر اشاره کرد که به نظر می رسد مهم‌ترین حلقه مفقوده جریان ها و جناح های سیاسی در زمان حاضر، نبود همین وحدت و انسجام برای رسیدن به منافع ملی است.

 

 

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: