به گزارش برنا از اراک ، احمد نامنی  در نشست مجمع انتخابی رئیس هیات ورزش سه گانه استان مرکزی در اراک افزود: این محور باید در هیات های استانی و شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: منابع مالی وزارتخانه نسبت به ظرفیت ها و توانمندی های ورزش کشور محدود است و می طلبد روسای هیات های استانی و شهرستانی برای جبران کمبود منابع مالی نسبت به جذب حمایت کننده مالی و سرمایه گذاران ورزشی اقدام کنند.

در پایان این نشست «مهدی قاسمی سنجانی» با کسب 13 رای از 14 رای ماخذوه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات ورزش سه گانه استان مرکزی انتخاب شد.