به گزارش خبرگزاری برنا از اراک، این سالن ورزشی در فضایی به وسعت 1315 مترمربع احداث شده و به بهره برداری رسیده است. 

برای احداث و بهره برداری از این سالن ورزشی 10 میلیارد و 174 میلیون ریال اعتبار هزینه شده که این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین شده است. این سالن ورزشی برای تجهیز و بهره برداری کامل به 4 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز دارد. 

سالن ورزشی شهر داودآباد چندمنظوره است و دارای انواع رشته های ورزشی از جمله والیبال، بسکتبال، فوتسال، هندبال، ورزشی توپی، طناب کشی، کشتی، هاکی، انواع ورزش های رزمی و همچنین ورزش های بومی و محلی می باشد و روزانه 200 نفر از خدمات آن بهره مند خواهند شد. 

با بهره برداری از این سالن ورزشی برای 5 نفر به صورت مستقیم و برای 15 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.