به گزارش خبرگزاری برنا از اراک، این زمین چمن مصنوعی فوتبال در زمینی به وسعت 10 هزار مترمربع احداث شده و به بهره برداری رسیده است. 

این زمین چمن مصنوعی فوتبال برای انجام ورزش های فوتبال و هاکی روی چمن طراحی و اجرا شده و روزانه یکصد نفر می توانند از خدمات آن بهره مند شوند. 

برای بهره برداری از این زمین چمن مصنوعی فوتبال 10 میلیارد و 976 میلیون ریال اعتبار هزینه شده که این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین شده است. این زمین چمن مصنوعی فوتبال برای تجهیز و بهره برداری کامل به 10 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز دارد. 

با بهره برداری از این زمین چمن مصنوعی فوتبال برای 5 نفر به صورت مستقیم و 15 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.