به گزارش برنا،فریبا محمدلو روز پنجشنبه در کارگاه آموزشی تهدیدات و آسیب های فضای مجازی و راهکارهای عملی برای پیشگیری از آن ویژه همسران مرزبانان استان بیان کرد: بانوان با محافظت از خانواده و انجام وظایف همسران خود در خانواده پشتیبان آنان در انجام وظایف مرزبانی خود هستند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با بیان اینکه همسران مرزبانان در نبود پدر خانواده وظایف دو برابری را به دوش می کشند ، افزود: بانوان این خانواده ها به خاطر برقراری امنیت در کشور این تلاش ها را به جان می خرند و به مانند مرزبانان شایسته تقدیر هستند.

محمدلو به برگزاری کارگاه آموزشی در کارگاه آموزشی ن با هدف آگاهسازی از آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: بانوان باید بتوانند در درون خانواده با فرزندان خود ارتباط مناسبی برقرار کرده تا ارتباطات نامعقول فرزندان خود در جامعه جلوگیری کنند.

وی ادامه داد : استفاده از شیوه های تربیتی دینی و اسلامی باید توسط همه بانوان انجام شود تا در مواجهه با تهاجمات فرهنگی بتوانیم فرزندان خود را از آسیب ها در امان نگه داریم.

کارگاه آموزشی بانوان مرزبانان استان با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی بر مبنای توسعه خانواده و با محوریت تهدیدات و آسیب های فضای مجازی و راهکارهای عملی برای پیشگیری از این آسیب ها با مشارکت امور بانوان استانداری و جهاد دانشگاهی اردبیل برگزار شد.