به گزارش برنا،در اوایل اسفند ماه بود که امام جمعه اردبیل در خطبه نماز جمعه  کمپین نوروز ساده را مطرح نمود.وی در اظهارتی که تازگی داشت گفت: با همت جمعی و تعهد انسانی و قدسی ، امسال نوروز را ساده برگزار کرده و از همین خطبه کمپینی را بنام 'نوروز را بی تکلف و ساده برگزار کنیم' ، اعلام می کنیم.

این امر با استقبال شخصیتها و چهره های دولتی و عموم مردم قرار گرفت و با قرار دادن عکس  به کمپین نوروز ساده پیوسته اند.

به همین منظور سازمانهای مردم نهاد اردبیل با پیوستن به این کمپین در صدد گسترش  آن هستند.تبیین برگزاری نوروز ساده از وظایف اصلی سمن ها در این کمپین می باشد.در همین راستا نیز خبرگزار برنا با گفتگو با چهره های مختلف و اعضای سمن ها به تبیین نوروز ساده خواهد پرداخت.