به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ سلاطی  در نشست هم اندیشی سالانه به مناسبت تجلیل از مسولین، روسا و قهرمانان این هیات که با حضور روسای هیات  شهرستان، مسولین  کمیته های استانی و ...برگزار شد، گفت: توجه و رعایت قوانین مسابقات ، اعزام ها و ...عامل مهمی در پیشبرد برنامه ها و اهداف خانواده بزرگ هیات انجمن های ورزشی استان است.

او افزود: در سال جاری بخش عمده ای از هدف گذاری ها و برنامه های ورزشی از جمله توسعه رشته های ورزشی و فعال شدن هیات انجمن های ورزشی در همه شهرستان ها و چند بخش استان محقق شدکه این مهم در سایه تعامل و همراهی کلیه اعضای این هیات ، عملیاتی شده است .

سلاطی  ضمن تقدیر از تلاش ها و همراهی های اداره کل ورزش و جوانان استان و یکایک مسولان و تلاشگران این هیات ادامه داد: دستاوردها و موفقیت های این مجموعه در سایه تفاهم ، همکاری و همدلی به دست آمده است و جهت توسعه و تقویت هرچه بیشتر برنامه ها و اهداف این هیات به صورت مطلوب ، در سال آتی نیز بر این اصول تاکید می شود.

رئیس هیات انجمن های ورزشی استان گفت: در سال آینده نیز بر اساس برنامه زمانبندی کمیته های ورزشی و هیات شهرستانی ، تاکید بر پشتوانه سازی و توسعه زیرساختهای ورزشی در شهرستان ها و ...اقدام خواهد شد.