به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ منتظری در نشست هم اندیشی سالانه به مناسبت تجلیل از مسولین، روسا و قهرمانان این هیئت انجمن های ورزشی لرستان که با حضور روسای هیات شهرستان، مسولین کمیته های استانی برگزار شده بود،اظهار کرد: هیئت انجمن های ورزشی استان یک خانواده بزرگ با ظرفیت ها و توانمندی های متعدد است.

اوافزود: اینکه امروز اعضای هیات  انجمن های ورزشی استان انواع تخصص های ورزشی، علمی و ...را دارند نشان می دهد که تلاش های ما در  جذب اقشار مختلف جامعه به امر ورزش نتیجه بخش بوده است.

منتظری تصریح کرد: این ویژگی ها  هیات انجمن های ورزشی استان را از دیگر هیات های ورزشی متمایز می کند و باید از کلیه تلاشگران این مجموعه ، قدردانی کرد.