به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ در مراسم تجلیل از روسا، مسولین و قهرمانان هیات انجمن های ورزشی استان در سال 97 ، کمیته های استانی و هیات های شهرستانی برتر معرفی و تجلیل شدند.

در این مراسم کمیته دارت هیات انجمن های ورزشی استان به ریاست مریم خزایی به عنوان فعالترین کمیته استان معرفی و تجلیل شد.

همچنین در این مراسم هیات انجمن های ورزشی شهرستان کوهدشت به ریاست شهرام مصطفایی به عنوان برترین هیات شهرستانی در جذب ورزشکاران سازمان یافته در طول سال معرفی شد.

در این مراسم نرگس پاپی نایب رئیس بانوان کمیته آموزش هیات انجمنهای ورزشی استان هم بعنوان فعالترین کمیته اجرایی استان معرفی و تجلیل شد.

همچنین هیات انجمن های ورزشی شهرستان بروجرد به ریاست مهدی گودرزی به عنوان فعالترین هیات شهرستان تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از کادر اجرایی اولین المپیاد سراسری نخبگان سپک تاکرا کشور که بهمن ماه امسال در خرم آباد برگزار شد تجلیل به عمل آمد.