به گزارش برنا،معاونت فرهنگی ورزش و جوانان اردبیل در خصوص کمپین نوروز ساده افزود:.شرایط خاص اقتصادی همه ما را در افق جدیدی قرار داده است.امروز نمی توانیم به همسایه و اقوام و دوستان بی تفاوت باشیم.

وی تصریح کرد:یکی از دلایل راه اندازی کمپین نوروز ساده توسط امام جمعه اردبیل همین امر بود.لذا در ابتدا که این مبحث مطرح شد،در حد پیوستن به کمپین محدود گردید اما با گفتگو با سازمانهای مردم نهاد به این نتیجه رسیدیم که این کمپین نیاز به تبیین بیشتر دارد.هنوز بسیاری تعریف خاصی از نوروز ساده ندارند.

وی تصریح کرد:شاید در سالهای گذشته در خصوص آمدن بهار دچار تجمل گشته اییم در صورتی که با  داشته های خود می توانیم نوروز بی تکلف برگزار کنیم و اسباب پذیرایی نیز در حد حداقل باشد و بدینوسیله ضمن برگزاری نوروز باستانی از چشم و هم چشمی پرهیز نماییم.

اکبر نگاهی افزود:دید و بازدید از ابتدایی ترین آداب آمدن بهار است.لذا با پذیرایی ساده خصوصاً توسط بزرگترها می توان الگویی برای همه عزیزان باشیم.نقل است که روزی مردی کفش نداشت و بسیار نارحت بود اما مردی را دید که پا ندارد به همین خاطر شروع به شکرگذاری نمود.باید قدر داشته های خود را بدانیم و با صفا و صمیمیت لحضات خوشی را رقم زد.