به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ فتحی بیرانوند در جلسه کارگروه آمایش، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار که  با موضوع و محوریت بررسی راهکارهای حفاظت و جلوگیری از قاچاق سمندر لرستانی برگزار شده بود،اظهار کرد:

او  با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه سمندر لرستانی به عنوان نماد تنوع زیستی لرستان، بر استفاده از تمام ظرفیت ها برای حفظ این گونه جانوری تاکید کرد.

فتحی بیرانوند با اشاره به موفقیت های اداره کل محیط زیست لرستان در بحث مبارزه با قاچاق سمندر ،تصریح کرد: قاچاق سمندر در این استان به صورت سازماندهی شده به صفر رسیده است.

او اقداماتی همچون احداث پاسگاه های ثابت و سیار، آموزش جوامع محلی، استفاده از ظرفیت تشکل ها و مطالعات علمی در خصوص این گونه را از عوامل حفاظت موثر این گونه دانست.

فتحی بیرانوند یادآورشد: کارگروه آمایش استان لرستان و تصمیم های این کارگروه  یکی از ظرفیت های مهم در جهت حفاظت از محیط زیست خصوصا تنوع زیستی استان محسوب می شود.