به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛این جشنواره بعد از مرحله شهرستان،منطقه که به شکل کارگاهی برگزار و تیم های برتر به مرحله استانی اعزام شدند در دو مجموعه یادگار امام(ره) برای پسران و مجموعه حضرت معصومه (س)برای دختران برنامه ریزی و اجرا گردید.

  در ادامه در مقطع ابتدایی و متوسطه دختران تیم ناحیه یک و درمقطع ابتدایی پسران تیم بروجرد و مقطع متوسطه پسران تیم الشتر بالاترین نمره را کسب نمودند که طبق بخشنامه وزارتی تیم برتر مقطع ابتدایی بروجرد و مقطع متوسطه الشتر به مرحله کشوری این جشنواره که در تابستان۹۸برگزار می گردد اعزام می گردند.

تیم مقطع ابتدایی بروجرد متشکل از ۱_ آقای علی احمد پور۲_خانم پریوش کردی۳_فیروزه فرمنش

تیم مقطع متوسطه الشتر متشکل از ۱_ داریوش ندری۲_عزت اله علیزاده۳_هادی یوسفوند

در پایان این جشنواره تیم مقطع ابتدایی بروجرد و مقطع متوسطه الشتر با کسب بیشترین امتیاز بعنوان نمایندگان استان به مسابقات کشوری اعزام می شوند.