به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ زهرا بهاروند  در این خصوص گفت: در جلسه کمیته ثبت آثار ناملموس به ریاست پورعلی مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیا میراث معنوی طبیعی سازمان، پرونده 8 اثر ناملموس استان مطرح که با اکثریت آرا ثبت این آثار به تصویب اعضای کمیته رسید.

اوافزود: این آثار شامل ترانه های بزران، بزمیری، گل گیس و به نا به نا، مراسم آیینی تاز، نوحه خوانی سنتی خرم آباد، منظر فرهنگی سقاخانه های خرم آباد و غذای جگروز است.

بهاروند تصریح کرد: با ثبت این پرونده ها تعداد آثار ناملموس ثبت شده لرستان در فهرست آثار ملی به 45 اثر می رسد.