به گزارش برنا،سیده خمسا اسبقیان ضمن قدردانی از  آیت الله عاملی در راه اندازی کمپین نوروز ساده این امر را پیشنهادی مبارک در شرایط سخت اقتصادی دانست و افزود:با توجه به بحثهای اقتصاد مقاومتی و خرید کالای ایرانی و تشویق عموم مردم به پرهیز از تجمل گرایی می توانیم گامی بزرگ در جهت نوروز ساده برداریم.

وی با اشاره به مسئولیتهای سازمانهای مردم نهاد افزود:در شرایط سخت اقتصادی وظایف سمن ها دوچندان می شود تا با تبیین و روشنگری ،عموم مردم را با کمپین  نوروز ساده همراه سازند.

لازم به ذکر است خبرگزاری برنا در راستای راه اندازی کمپین نوروز ساده در گفتگو با سازمانهای مردم نهاد ورزش و جوانان اردبیل به تبیین این امر می پردازد.