به گزارش برنا،مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل  در آیین تجلیل از این دستگاه ها گفت: این دستگاه ها در حوزه های مختلف اجتماعی فعالیت های مثبت و موفقی در سال جاری داشته اند.

شفیع شفیعی افزود: امر به معروف و نهی از منکر ، عفاف و حجاب ، پشتیبانی از مدافعان حرم و صیانت از حقوق شهروندی حوزه هایی است که این دستگاه ها نقش مهمی در آن ایفا کرده اند.

وی با بیان اینکه 46 دستگاه اجرایی آثار و مستندات خود را در خصوص عملکرد در حوزه اجتماعی فرهنگی ارائه کرده بودند ، خواستار مشارکت سایر دستگاه های استان در این خصوص شد.

شفیعی گفت: لازم است دستگاه های اجرایی استان در سال آینده کمیته های حمایت از مدافعان حرم و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در دستگاه های مربوطه فعال کنند.