به گزارش برنا آذربایجان غربی، شرکت مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو جدیدترین آمار از وضعیت دریاچه ارومیه را منتشر کرد.

بنا به این آمار، تراز دریاچه ارومیه با افزایش ۶۲سانتی‌متری به ۱۲۷۱.۳۵ رسیده است که از سال ۹۰تاکنون بی‌سابقه است.

همچنین مساحت آبی این پیکره آبی نیز به ۲۸۶۲.۶۷کیلومتر مربع رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۹۷.۲۸کیلومترمربع افزایش یافته است.

حجم آب موجود دریاچه نیز با ۸۲درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۳.۵۸ میلیارد مترمکعب رسیده است درحالیکه در سال گذشته تنها ۱.۹۷میلیاردمترمکعب آب در دریاچه وجود داشت.