به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کرمانشاه پس از سال‌ها در یک مسیر توسعه‌ای قرار گرفته که بخشی از آن حاصل تلاش استاندار و بخش دیگری با تلاش‌های نمایندگان مجلس صورت گرفته است.  چون امسال به سال رونق تولید نامگذاری شده است نسبت به جمع آوری یک برنامه راهبردی اقدام کردیم که امیدواریم از طرف دولت به عنوان یک سند یکساله برای رونق تولید بتوانیم از آن استفاده کنیم. همچنین با این شعار می‌توانیم معضل مالیات بر ارزش افزوده و بسیاری از بحث‌های مالیاتی دیگر را نیز طی امسال بهبود دهیم.

کاشفی افزود: امروز تأمین نقدینگی برای همه واحدها حداقل سه برابر شده است و این بزرگترین چالش ماست اینکه باید چقدر از آن را بازار سرمایه تأمین کند و چقدر از آنها توسط بانک‌ها تأمین شود که بتوانند با ما همکاری کنند و یک طرفه هم پیش نرویم یکی از دغدغه‌هایی است که در این سند به آن پرداختیم. بخش مالیات و تأمین اجتماعی از حوزه‌هایی هستند که با تسهیلگری می‌توانند رونق را به واحدهای تولیدی برگردانند و فضای کسب و کار را بهبود بخشند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اظهار کرد: جنس بهبود وضعیت کسب و کار نرم‌افزاری چندان به پول نیاز ندارد، لذا می‌توانیم در این راستا بسیاری از مشکلات فضای کسب و کار را حل و فصل کنیم.  در حال حاضر ایران کشور اشباعی است و سطح خرید داخلی آن محدود است لذا در این راستا حتماً باید به کشورهای مختلف توجه داشته باشیم تا بتوانیم بخش صادرات در رونق تولید را حل و فصل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ما کمتر از نرم کشوری است، در استان واحدهای بسیار خوبی داریم که امیدواریم بتوانیم آنها را به چرخه تولید برگردانیم. اگر بخش خصوصی و پیمانکاران ما بتوانند مطالبات دولتی خود را دریافت کنند بسیاری از مسائل مالی و تنگناهای نقدینگی ما حل و فصل خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: