به گزارش خبرگزاری برنا؛ رضا نوروززاده سدهای سریز شده را مربوط به آب غیرشرب شامل دو سد 'یام و کمایستان' در سبزوار واقع در غرب خراسان رضوی، سد 'سده' در خواف واقع در جنوب شرق استان و سد 'دولت آباد' چناران واقع در شمال خراسان رضوی اعلام کرد.

وی افزود: سدهای 'چالی دره' در شمال غرب مشهد، 'چهچه و قره تیکان' کلات در شمال شرق و سد 'فریمان' در مرکز خراسان رضوی در آستانه سرریز شدن هستند.

مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: در پی بارش های فروردین ماه جاری آب جمع شده پشت سدهای این استان در مجموع 37 درصد ظرفیت کلی آنها را پر کرده است. این میزان در مدت مشابه پارسال 23 درصد بود.

وی گفت: در مجموع ذخایر کنونی آب جمع شده پشت سدهای خراسان رضوی هم اینک نسبت به پارسال سال 14 درصد بیشتر است.

نوروززاده افزود: بر این اساس هنوز 63 درصد از ظرفیت ذخیره سازی سدهای خراسان رضوی خالی از آب است. این میزان پارسال در همین زمان 77 درصد بود.

وی حجم کنونی آب جمع شده پشت سدهای خراسان رضوی را 557 میلیون مترمکعب اعلام و بیان کرد: 247 میلیون مترمکعب از این حجم آب طی فروردین ماه جاری تاکنون وارد دریاچه پشت سدهای استان شده است.

مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مجموع حجم ذخیره سازی سدهای بزرگ و در حال بهره برداری این استان را یک میلیارد و 512 میلیون مترمکعب اعلام و بیان کرد: یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب از این حجم مربوط به سد دوستی می باشد که بین ایران و جمهوری ترکمنستان مشترک است.

وی به افزایش 15 درصدی حجم ذخیره آب سد دوستی نیز اشاره و بیان کرد: هم اکنون 36 درصد از مخزن ذخیره سد دوستی آب دارد. این میزان پارسال در همین زمان 21 درصد بود. هم اینک 436 میلیون مترمکعب آب پشت سد دوستی جمع شده که 180 میلیون مترمکعب آن آورد آبی امسال است.

خراسان رضوی دارای 29 سد در حال بهره برداری در شهرستان های تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، کلات و فریمان است.

حجم بارندگی در خراسان رضوی از ابتدای سال زراعی جاری(مهر ماه 1397) تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال به میزان 210 درصد بیشتر شده بطوری که از ابتدای مهر ماه پارسال تا پایان بیست و دومین روز فروردین ماه جاری 230 میلیمتر باران در خراسان رضوی ثبت شده که نسبت به دوره آماری بلندمدت نشانگر افزایش 52 درصدی است. همچنین از ابتدای فروردین ماه جاری تاکنون هم در حالی 61 میلیمتر باران در خراسان رضوی باریده که این میزان در دوره آماری بلندمدت 25 میلیمتر و در مدت مشابه پارسال فقط سه میلیمتر بود.