به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، حسین رضاپور گفت: در ایام نوروز سه اکیپ بازرسی در سه نوبت صبح، عصر و شب بر مراکز داروخانه‌ای سطح استان نظارت می‌کردند که مجموعاً ۱۵۰ بازرسی از داروخانه‌های استان صورت گرفت. نظارت‌های مذکور حاکی از مشاهده موردی از گران فروشی یا کمبود دارویی نشد تنها چند مورد عدم حضور مسئول فنی دیده شد که به آنها تذکر کتبی داده شد.

مدیر نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در مجموع در پی اعلام شماره تماسی به مردم جهت گزارش هرگونه کمبود از سوی مردم ۲ مورد گزارش شد که به سرعت تأمین و برطرف شد.