به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزپور ظهر روز دوشنبه  با بیان این خبربه برنا، اظهار کرد: این مراسم فردا سه شنبه ساعت 10 صبح با حضور سازمانهای مردم نهاد جوانان وجامعه جوان لرستان در محل اداره کل ورزش وجوانان لرستان برگزار می شود.

او افزود: ازهمه سمن های حوزه جوانان استان دعوت کرده ایم  تا در راستای کمک به سیل زدگان ترجیحا با جذب کمک های حمایتی با اولویت ضروریات اولیه خانواده ها مثل وسایل آشپزخانه  ورود کنند.

عزیزپور تصریح کرد: با توجه به وفور پک های غذایی با پیشنهاد مدیر کل محترم ورزش وجوانان لرستان وبازدید میدانی که توسط ایشان صورت گرفته بود  نیاز ضروری وسایل  اولیه زندگی مثل وسایل  آشپزخانه ودیگر ووسایل  خانگی   تشخیص داده شد لذا سمن ها در جذب کمک های مردمی روی این موضوع تمرکز خواهند کرد.

اوبا اشاره به برنامه های هفته جوان نیز  یادآورشد: برنامه های هفته جوان بنا به دستور وزارت ورزش وجوانان روی کمک به سیل زدگان متمرکز است و به شهرستانهانیز  تاکید کرده ایم تادر  برنامه های خود از گروه های جهادی جوانان در برنامه هایشان دعوت کنند.

معاون جوانان ورزش وجوانان لرستان با تاکید برنقش موثر سمن های حوزه جوانان درکمک به سیل زدگان وجنبه های فنی وتخصصی این سمن ها  ، ادامه داد: باتوجه به اتمام پاکسازی شهر پلدختر طی روزهای آینده  نیروهای فنی وتخصصی هرسمن را به پلدختر گسیل خواهیم کرد تا در موضوعاتی   مثل تعمیرات، کمک به  مردم درشست وشوی منازل  فعالیت کنند و شهر به وضعیت عادی بازگردد .

عزیزپور  با بیان اینکه فعالیت های  خوبی توسط حوزه جوانان دستگاه ورزش وجوانان لرستان  در کمک به سیل زدگان استان  ازجمله در  پلدختر انجام گرفت،خاطر نشان کرد:  25 سمن درحوزه جوانان  استان مشغول به فعالیت هستند که  هرکدام به نوبه خود  اقدامات خوبی در جهت کمک سیل زدگان استان داشته اند .