به گزارش خبرگزاری برنا، سعید ناجی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با اشاره به اینکه گزارش های خوبی از سوی دستگاه ها در حوزه جوانان ارائه شد، افزود: اکنون باید درصدد ترسیم افقی مشخص از برنامه های حوزه جوانان در البرز باشیم.

وی ادامه داد: نباید از اهداف این ستاد دور شویم بلکه باید به نقطه ای برسیم که نیازهای جوانان بدرستی احصا و برای رفع آنها برنامه ریزی شود.

ناجی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت های دستگاه های عضو این ستاد، گفت: باید به طور مشخص بدانیم که چه امکانی داریم و در کجا قرار است مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که اکنون مطرح است، عدم پاسخگویی به سوالات امروزی جوانان یکی از چالش های اساسی ما محسوب می شود چراکه پاسخ نوینی برای سوالات جدید جوانان نداریم.

معاون استاندار اضافه کرد: تشخیص نیازها، متناسب با پوشش قشری، از اهم مواردی است باید بدرستی در البرز انجام شود.