به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، سازمان هواشناسی میزان بارش در شهرهای مختلف استان در ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۰.۳۰ صبح امروز را گزارش کرده که آمار آن به شرح زیر است:

  • پیرانشهر ۴۷.۸میلیمتر
  • ارومیه ۴۵.۵میلیمتر
  • نازلو ۳۹.۸میلیمتر
  • اشنویه ۳۹.۶میلیمتر
  • پل میانگذر ۳۶.۶میلیمتر
  • نقده ۲۶میلیمتر
  • انزل ۲۵میلیمتر

شهرهای خوی، ماکو، مهاباد، پلدشت، چالدران، سردشت و شوط بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر و شهرهای میاندوآب، چایپاره، بوکان، سلماس، شاهین‌دژ و تکاب نیز کمتر از ۱۰میلیمتر بارندگی داشتند.