به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛نجفی در گفت وگو با رسانه ها ،اظهار کرد :  با ۴ بند خاکی در مناطق دره باغ  با حجم آبگیری ۱ میلیون و ۸۶۰ هزار متر مکعب ، ملا طالب با حجم ۵۵۰ هزار مترمکعب  خروسان با حجم ۵۰۰ هزار مترمکعب و قره دین با حجم ۶۷۵ هزار مترمکعب توانستیم بخش عظیمی از سیلاب های شهرستان ازنا را کنترل و تا حدودی از ایجاد خسارت در این شهرستان جلوگیری بعمل آوریم.

او به مشخصات بند سنگی ملاتی حوزه خسرو میره نیز اشاره کرد و افزود : این بند با ارتفاع ۷ متر ، طول تاج ۸۰ متر ، عرض ۷ متر و با حجم آبگیری ۶۳ هزار مترمکعب بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

نجفی با بیان اینکه از محل صندوق توسعه ملی این بند با اعتبار بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در حال نهایی شدن است ،تصریح  کرد: در این حوزه بند گابیونی  به حجم ۱۰۰۰ متر مکعب و با حجم رسوب گیری ۲۷۰۰ متر مکعب نیز احداث شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خاطر نشان کرد : هدف از احداث این بند ، رسوب گیری ، جلوگیری از فرسایش ، کنترل سیلاب ، جمع آوری آب جهت تقویت سفره‌های زیرزمینی ، چشمه و قنات ها ، آبیاری کشت گیاهان دارویی در حوزه زیر دست و آبیاری اراضی کشاورزی در مناطق دولت آباد ، حشوید و چرخستانه است.