به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، تیم هفت نفره وزنه بردارى بزرگ سالان ایران براى نخستین مرتبه در یک رویداد رسمى حضور پیدا مى کند و یک بانوى خراسانى نیز تیم ملى را در این رقابت ها همراهى مى کند.

مسابقات وزنه بردارى قهرمانى بزرگ سالان آسیا از ۲۹فروردین ماه سال۹۸ و با رقابت وزنه برداران زن و مرد دسته ۵۵کیلوگرم آغاز مى شود. این پیکارها با رقابت شرکت کنندگان سنگین وزن، در روز ۸اردیبهشت ماه به پایان مى رسد.

در رده سنى بزرگ سالان مرضیه قنبرى از خراسان رضوى یکى از ۱۳ وزنه بردار اعزامى خواهد بود. سال گذشته تیم دختران ایران در رده نوجوانان در رقابت هاى قهرمانى آسیا در ازبکستان حضور یافت.

اعزام تیم بزرگسالان به چین، دومین اعزام تاریخى زنان وزنه بردار ایران به مسابقات رسمى است