به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، اعظم کریمی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد افزود: شاید در گذشته از سمن ها به عنوان یک کار نمادین یاد می شد درحالی که تشکل های مبتنی بر ظرفیت های مردمی می تواند در عرصه های مختلف اجتماعی نقش آفرینی کنند.

وی ادامه داد: از مدیران استانی درخواست دارم که در خانه های جوانان حضور پیدا کرده و از نزدیک با دغدغه های جوانان فعال در عرصه های اجتماعی و اقتصادی آشنا شوند.

«بنده معتقدم جوانان نه تنها در تصمیم سازی ها بلکه باید در تصمیم گیری ها هم مشارکت داشته باشند.» استاندار خراسان رضوی نیز دیروز در این جلسه به این نکته تاکید کرد تا راهبردش را حوزه جوانان به گوش مدیران رسانده باشد. علیرضا رزم حسینی از انتخاب معاون اقتصادی استانداری از بین جوانان به عنوان گام نخست اعتمادش به این قشر از جامعه یاد کرد و گفت که مسئولیت توسعه اقتصادی فرهنگی 76 روستای شهرستان کلات به جوانان واگذار شده است زیرا به ظرفیت مدیریتی این قشر از جامعه اعتقاد راسخ دارم.

وی افزود: جوانان در دوران دفاع مقدس برای سربلندی ایران اسلامی پا به عرصه جنگ با دشمن گذاشتند اما امروز جوانان باید با درس گرفتن از فداکاری ها و رشادت های آن دوران، به عرصه توسعه اقتصادی فرهنگی ورود کنند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال القای ناامیدی به جامعه به ویژه جوانان است، اظهار کرد: ایران اسلامی متعلق به همه مردم است و هر کسی که در این سرزمین زندگی می کند، باید به نقش خود در توسعه و آبادانی کشور عمل کند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم جوانان نه تنها در تصمیم سازی ها بلکه باید در تصمیم گیری ها هم مشارکت داشته باشند.

رزم حسینی با بیان اینکه برای جوانان در نهاد اقتصاد مقاومتی استان مسئولیت تعریف خواهد شد، گفت: معین های اقتصاد مقاومتی در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، شرایط را برای ایجاد اشتغال در روستاها و مهاجرت معکوس از مناطق شهری به روستایی فراهم خواهند کرد.