به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ عبدالله صالحی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در راستای پیشگیری از تخلفات شهری در چارت جدید شهرداری اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری تاسیس شد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج عنوان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز یکی از اولویت های این اداره در سطح شهر است که اقدامات مناسبی در جهت پیشگیری واحداث بناهای غیر مجاز صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز غیرمجاز موجب تخریب بافت و چهره شهری می شود، بیان کرد: از بین رفتن سیما و منظر شهری، عدم استحکام و ایمنی ساختمانها از مهم ترین آسیب های ساخت و ساز غیرمجاز است.

وی از تخریب 21 بنای غیرمجاز طی شش ماهه دوم سال گذشته خبر داد و گفت : این بناها شامل بناهای مسکونی و تجاری و یا دارای کاربری های مغایر بوده که پس از اعلام اخطارهای کتبی به مالکین و در راستای اجرای احکام صادره کمیسیون ماده صد تخریب شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: 35 مورد دیگر از ساخت و سازهای غیرمجاز نیز پس از اخطار کتبی به مالک ورودی آن با نیوجرسی مسدود شده است .

صالحی افزود : مالکین که ورودی ملک آنها با نیوجرسی مسدود شده به مدت دو ماه زمان دارند تا به شهرداری مراجعه ونسبت به صدور جواز اقدام کنند ودر غیر اینصورت برابر ضوابط نسبت به جلوگیری از احداث آن اقدام خواهد شد.

صالحی یادآور شد: موارد دیگری نیز ازساخت وسازی غیر مجاز شناسایی و عملیات ساختمانی آنها متوقف و به مناطق و نواحی ارجاع داده شده است و مالکین نیز باید در محدوده زمانی تعیین شده به مناطق و نواحی مربوطه جهت تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی مراجعه نمایند.

وی از عمده فعالیتهای حوزه پیشگیری و رفع تخلفات شهری به شناسایی تخلفات و اعلام به منطقه و نواحی، قرارداد با یگان امداد نیروی انتظامی جهت در اختیار گذاشتن نیرو و همکاری به صورت شبانه روزی، تدوین دستورالعمل اجرای احکام متمرکز کمیسیون های شهرداری که در صورت تایید در شورا اجرایی خواهد شد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج عنوان کرد : در راستای جلو گیری از ساخت وساز غیر مجاز در بسیاری از موارد نسبت به برداشت مصالح و صفحه ستون وا نتقال آن به انبار ، اقدام شده وپس از اخذ مجوز ورفع تخلف این مصالح به مالکین عودت داده می شود.

وی از شهروندان درخواست نمود: در راستای جلوگیری از بروز هرگونه خطرات احتمالی، ضمن رعایت ضوابط شهرسازی برای انجام هرگونه ساخت و ساز نسبت به اخذ مجوزهای لازم از طریق شهرداری اقدام کنند.