به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، هادی نوری دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان در مورد مسابقات گفت: مسابقات (پاورلیفتینگ،پِرس سینه،دِدلیفت) قهرمانی غرب کشور به میزبانی نقده و با حضور 150شرکت‌کننده از 10 استان برگزار شد.

وی نتایج این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

پرس سینه نوجوانان: ۱-آذربایجان‌غربی(مهاباد) ۲-آذربایجان‌غربی(نقده) ۳-آذربایجان‌غربی(پیرانشهر)
پرس سینه جوانان: ۱-آذربایجان‌غربی(مهاباد) ۲-آذربایجان‌غربی(ارومیه) ۳-آذربایجان‌غربی(نقده)
پرس سینه بزرگسالان: ۱-آذربایجان‌غربی(مهاباد) ۲-آذربایجان‌غربی(ارومیه) ۳-آذربایجان‌غربی(پیرانشهر)
ددلیفت نوجوانان: ۱-آذربایجان‌غربی(نقده) ۲-آذربایجان‌غربی(ارومیه) ۳-کردستان
ددلیفت جوانان: ۱-آذربایجان‌غربی(ارومیه) ۲-کردستان ۳-آذربایجان‌غربی(پیرانشهر)
ددلیفت بزرگسالان: ۱-آذربایجان‌غربی(خوی) ۲-آذربایجان‌غربی(نقده) ۳-آذربایجان‌غربی(ارومیه)
پاورلیفتینگ نوجوانان: ۱-آذربایجان‌غربی(نقده) ۲-آذربایجان‌غربی(مهاباد) ۳-آذربایجان‌غربی(ارومیه)
پاورلیفتینگ جوانان: ۱-کردستان ۲-آذربایجان‌شرقی ۳-آذربایجان‌غربی(نقده)
پاورلیفتینگ بزرگسالان: ۱-آذربایجان‌غربی(مهاباد) ۲-آذربایجان‌شرقی ۳-کردستان